E-handeln ökar dramatiskt

En av de främsta sakerna som hänt på grund av corona-pandemin är att e-handeln ökat rejält. Vad beror detta på? Borde det inte vara så att folk handlar mindre när det är svåra tider?

Nej, i det här fallet har konsumtionen fortsatt, men istället för att ske i fysiska butiker, så har den flyttat ut på nätet. Anledningen till det är två kombinerade faktorer:

  1. Många stater har betalat ut stora stöd till företag, vilket gjort att arbetslösheten inte påverkats i den utsträckning som annars hade varit fallet. Det innebär att köpkraften i stort har bibehållits
  2. Restriktionerna från att röra sig ute på stan och i det offentliga har gjort att personer tillbringar mer tid framför datorn.

Sammantaget har det här alltså gjort att e-handeln har ökat dramatiskt. Och många analytiker spår att det här är en trend som kommer att fortsätta. Fysiska butiker kommer att få det allt svårare framöver.

Heja Internet!