Bolagsformer

En av de första sakerna som man behöver göra när man ska starta företag är att välja bolagsform. Vilken bolagsform som passar bäst beror på omständigheterna. Det att påverkas bland annat av om du är en person eller om ni är flera personer som vill starta bolag och vilken typ av verksamhet man har tänkt starta. Här nedan hittar du beskrivningar över olika bolagsformer.

Man kan ändra bolagsform på ett aktivt bolag. Vissa vill kanske starta ett aktiebolag men  har inte 50 000 kronor att investera i företaget just nu. Då kan man välja en annan bolagsform och sedan göra om företaget till ett AB. Detta kan dock vara lättare eller svårare beroende på tidigare bolagsform samt vad det gäller för verksamhet. Tänk på att det kan vara krångligt och medföra onödiga kostnader och huvudvärk att byta bolagsform, alternativt lägga ner bolaget och starta ett nytt. Utgå från dagens situation och företagets utveckling.

Vad bolagsformen påverkar

Beroende på vilken bolagsform du har ställs olika krav på allt från bokföring till konsumentinformation. Vissa bolagsformer, särskilt om bolaget är större, behöver fakturera och bokföra efter fakturametoden. Mindre och enklare bolag kan som regel göra detta efter kontantmetoden, som är betydligt lättare för nybörjare. En annan aspekt är att bokförings- och fakturaprogram nästan alltid är billigare (och mer lättanvända) för småföretagare sosm enskilda näringsidkare och i vissa fall handelsbolag/kommanditbolag än för större bolag och aktiebolag. Till en början kan du använda en bra faktura mall istället  för ett komplett system, men du måste använda ett bokföringssystem som lever upp till de krav som ställs oavsett.

Om man ex. vill ha ett AB men vill börja med en annan bolagsform, om räknar med att företaget kommer att växa mycket eller man vill utöka till andra typer av verksamhet relativt snart bör detta tas med i beräkningen.

Enskild näringsverksamhet

Denna bolagsform kan passa dig som räknar med att ha ett mindre bolag. Även om man också kan ha anställda. Då behöver man registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det finns vissa fördelar med den här bolagsformen, bland annat att man inte behöver satsa något kapital. På så sätt kan det vara mer lätt överkomligt att starta den här typen av näringsverksamhet. Det finns också vissa nackdelar, bland annat att företagets ekonomi och din personliga ekonomi avgränsas inte på samma sätt som i många andra bolagsformer. Den här bolagsformen är heller inte en juridisk person. Detta innebär att man själv som näringsidkare är personligen ansvarig för företagets förpliktelser t.ex. företagets skulder.

Handelsbolag (HB)

Företag med denna bolagsform är juridisk person. Är man minst två personer som vill starta ett företag tillsammans kan det vara ett bra alternativ. Här är det heller inte något krav på att satsa eget kapital precis som med enskild näringsverksamhet. Delägarna är dock person lekt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en form av handelsbolag där man kan ha kommanditägare. En delägare måste vara komplementär, vilket innebär att denne har obegränsat ansvar.

En kommanditägares ansvar begränsas till vad denne satsar i bolaget. Denna form av ägare har normalt sett ingen bestämmanderätt om företagets styre.

Aktiebolag (AB)

En bolagsform som förmodligen alla har hört de är aktiebolag. Aktiebolag är juridiska personer. Precis som med alla bolagsformer finns det fördelar och nackdelar är även med denna. En nackdel är att det krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kr för att man ska få starta ett aktiebolag. En fördel, och kanske framför allt en trygghet, är att i normalfallet ansvarar bolaget för sina skulder. Det är en anledning till aktiekapitalet, det kapitalet kan användas för att betala företags skulder ex. om företaget går i konkurs. Man kan dock ändå bli personligt betalningsskyldig, t.ex gällande obetalda skatter.